Mijn naam is Bert van Steenderen. Ik ben een ervaren en een erkende psychotherapeut en heb sinds 1997 mijn eigen praktijk onder de naam De Amstel, waar ik vanaf 2002 full-time werk. Januari 2022 ben ik met mijn praktijk gestopt.
In 1985 ben ik afgestudeerd als klinisch- en ontwikkelings-psycholoog. Voorafgaande en tijdens mijn studie ben ik werkzaam geweest in het onderwijs en het welzijnswerk.
Na mijn studie ben ik in 1986 gaan werken bij RIAGG Noordhage (nu psychomedisch centrum Parnassia te Den Haag). Ik ben daar de eerste jaren werkzaam geweest binnen de afdeling preventie. Daarna ben ik gaan werken binnen de afdeling psychotherapie.
Vanaf 1999 heb ik binnen Parnassia gewerkt op de afdeling Arbeids-gerelateerde Psychische Klachten. Van 1991 tot 1997 ben ik daarnaast ook werkzaam geweest op de afdeling psychotherapie van de toenmalige RIAGG Zuid-Kennemerland.
Sinds 2002 werk ik full-time binnen psychotherapiepraktijk De Amstel.
In beide werkkringen heb ik uitgebreide ervaring opgedaan met individuele inzichtgevende en steunend-structurerende therapieën, relatie-therapieën en kortdurende klachtgerichte behandelingen bij een zeer gevarieerde cliëntenpopulatie.
Ik heb mijn psychotherapie-opleiding gevolgd bij de RINO Noord-Holland met psychoanalytische psychotherapie en partner-relatietherapie als hoofdrichtingen. Daarnaast heb ik cursussen gevolgd in gedragstherapie en directieve therapie. Ik bezit specifieke deskundigheid op het terrein van hulpverlening bij werkgerelateerde psychische problemen: met name overspannenheid en burnout.

Bert van Steenderen
Psycholoog/psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog (over-heidsregistratie VWS),
lid Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten, Nederlands Instituut van Psychologen.

U kunt hier mijn kwaliteitsstatuut downloaden en inzien.