Ik bied deskundige hulp bij psychische problemen. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van depressieve klachten, persoonlijkheidsproblematiek en hulpverlening bij psychische arbeidsproblematiek zoals bij overspannenheid en burn-out.

Niet iedereen mag zich psychotherapeut noemen. Het is een beschermd beroep waarvoor een post-academische opleiding van vier jaar vereist is (na een studie psychologie of soortgelijke studie) met een overheidsgoedkeuring door inschrijving in het zogeheten BIG-register. Dit register biedt u de mogelijkheid na te gaan of uw hulpverlener een erkende (bij de overheid geregistreerde) psycho-therapeut is. Zie de link hiervoor via de menuknop over mij op de pagina met meer gegevens over mijn opleiding en werkervaring.

Ik ben lid van de beroepsverenigingen LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Eerstelijnspsychologen), NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) en het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Ook ben ik aangesloten bij de klachtenreglementen van deze verenigingen.

Eens in de vijf jaar vindt er een kwaliteitscontrole bij psycho-therapeuten plaats (een zogeheten visitatie) door de beroeps-vereniging LVVP. Ik ben met goed gevolg gevisiteerd.

Per 1 januari 2017 zijn  alle psychologen/psychotherapeuten van overheidswege verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben waarin zij de inhoud en organisatie van hun zorgaanbod beschrijven. Elk kwaliteitsstatuut wordt getoetst door de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland. Mijn kwaliteitsstatuut is getoetst en akkoord bevonden. U kunt mijn kwaliteitsstatuut hier inzien.