Psychotherapie wordt vergoed via het basispakket van uw zorgverzekering mits u een verwijzing heeft van uw huisarts voor een behandeling in de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). U kunt een verwijzing hebben voor de generalistische basis-GGZ of een voor de specialistische GGZ.

Heeft u een verwijzing voor de generalistische basis-GGZ (de vroegere “eerstelijn”), dan heeft u afhankelijk van de zwaarte van uw problematiek recht op ongeveer 4 tot 12 zittingen.
Als u een verwijzing heeft voor de specialistische GGZ (de vroegere “tweede lijn”), dan is er een langerdurende behandeling mogelijk (zonder een maximum aan het aantal zittingen).

In 2020 heb ik alleen een contract met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis/Achmea, CZ/OHRA/Nationale Nederlanden en de Friesland. Met alle andere zorgverzekeraars heb ik geen contract. Als ik een contract heb declareer ik direct bij uw verzekeraar en uw therapie wordt volledig vergoed (uw zorgverzekeraar verrekent met u het verplichte eigen risico). Cliënten van zorgverzekeraars waar ik geen contract mee heb krijgen van mij de rekening toegestuurd die ze bij hun zorgverzekeraar kunnen indienen, zij krijgen daarvan, afhankelijk van hun polis, 60 tot 100% vergoed. Op de website van independer kunt u dit controleren voor uw eigen verzekering.

Declaraties GGZ

Psychotherapie wordt niet meer gedeclareerd per afzonderlijke zitting. Binnen de generalistische basis-GGZ wordt gedeclareerd in de vorm van een Zorgzwaarteproduct (kort, middellang of intensief) en binnen de specialistische GGZ in de vorm van een Diagnose-BehandelCombinatie (DBC). Declareren gebeurt aan het einde van de behandeling (of na een jaar als de behandeling langer duurt).

Zowel een Zorgzwaarteproduct als een DiagnoseBehandelCombinatie zijn een combinatie van diagnose, de zwaarte van uw problematiek en de totale tijd van alle behandelactiviteiten (zowel directe tijd als indirecte tijd zoals administratieve handelingen en overleg). Elke DBC en elk Zorgzwaarteproduct heeft een vast tarief dat landelijk is vastgesteld.

Overige informatie:

• Per 1 januari 2013 worden enkele diagnoses niet meer vergoed, zoals aanpassingsstoornissen en partner-relatieproblematiek. Ik zal u daarover nader informeren.

• Ik ben wettelijk verplicht de gegevens van uw behandeling geanonimiseerd door te sturen naar een overheidsorgaan DIS (DBC Informatie Systeem) geheten. De gegevens moeten dan grondslag gaan vormen voor overheidsbeleid.

• Op de rekening voor de zorgverzekeraar komt een korte vermelding van de diagnose te staan.
Hiervoor gelden vier noemers: stemmingsstoornis, angststoornis, persoonlijkheidsstoornissen, en restgroep diagnoses.
Als u dat wilt, kan de diagnose op de factuur ook weggelaten worden. U moet daarvoor dan een privacy-verklaring invullen en ondertekenen. Dit kunt u verder met mij overleggen.

• Ik ben ook wettelijk verplicht uw verzekeringsgegevens, burgerservicenummer en uw identiteitsbewijs op te nemen.

• Uw therapie wordt alleen vergoed als u een verwijsbrief heeft van uw huisarts of bedrijfsarts.

• Bij verhindering dient u de afspraak ten minste 24 uur van tevoren af te zeggen. Als u de afspraak binnen 24 uur afzegt of als u zonder bericht afwezig bent op een afspraak, zult u de zitting zelf moeten betalen. Voor een individueel consult breng ik dan 70 euro in rekening en voor een relatieconsult 120 euro.