1. Bij aanmelding dient u uw zorgpas van uw zorgverzekeraar, een identiteitsbewijs en de verwijsbrief van uw huisarts mee te nemen.
  2. Psychotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering als u een verwijzing heeft van uw huisarts voor een behandeling in de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ). Het kan zijn dat u een verwijzing heeft voor de generalistische basis-GGZ (de vroegere ‘eerstelijn’), dan heeft u afhankelijk van de zwaarte van uw problematiek recht op ongeveer 4 tot 12 zittingen. Als u een verwijzing heeft voor de specialistische GGZ (de vroegere ‘tweede lijn’) dan is er een langerdurende behandeling mogelijk. Psychotherapie wordt binnen de generalistische basis-GGZ gedeclareerd in de vorm van een zorgzwaarteproduct en binnen de specialistische GGZ in de vorm van een DiagnoseBehandelCombinatie (DBC). Voor gedetailleerde informatie hierover verwijs ik u naar de informatie op de website onder: ‘kosten en vergoedingen’. Alle DBC tarieven voor de ggz vindt u op de website van de NZA (Nederlands Zorg Autoriteit).
  3. Per 1 januari 2013 zijn er enkele diagnoses die niet meer vergoed worden door de zorgverzekering, ondermeer ‘partner-relatieproblematiek’, de ‘aanpassingsstoornis’ en de ‘seksuele stoornissen’.
  4. In 2021 heb ik alleen een contract met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis/Achmea, CZ/OHRA/Nationale Nederlanden en de Friesland. Met alle andere zorgverzekeraars heb ik geen contract. Als ik een contract heb declareer ik direct bij uw verzekeraar en uw therapie wordt volledig vergoed (uw zorgverzekeraar verrekent met u het verplichte eigen risico). Cliënten van zorgverzekeraars waar ik geen contract mee heb krijgen van mij de rekening toegestuurd die ze bij hun zorgverzekeraar kunnen indienen, zij krijgen daarvan, afhankelijk van hun polis, 60 tot 100% vergoed. Zie ook: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychotherapie
  5. Voor diagnoses die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden of als er geen sprake is van een erkend diagnose zult u de gesprekken zelf moeten betalen. Als u de gesprekken zelf betaalt, krijgt u hiervoor per consult een factuur onder de noemer OVP-consult. Voor een individueel consult wordt € 105,- in rekening gebracht; voor een relatieconsult is het tarief € 150,- * Een individueel consult duurt 45 minuten, een relatieconsult 75 minuten. (* Tarieven per 01-01-2020)
  6. Ik werk conform de richtlijnen van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), LVVP( Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, voorheen NVVP) en de NVP (Nederlandse Vereniging van Psychotherapie). Informatie hierover vindt u in de folders van de LVVP en de NVP, deze zijn beschikbaar via de links op de website. Ik val onder de klachtenregeling van deze beroepsverenigingen. U krijgt deze folders ook door mij opgestuurd na aanmelding.
  7. Bij verhindering dient de afspraak ten minste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Als de afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd of als u zonder bericht afwezig bent op de afspraak zult u deze zelf moeten betalen. Voor een individueel consult breng ik dan € 70,- in rekening, voor een relatieconsult € 100,-.

U wordt verondersteld kennis genomen te hebben van bovenstaande informatie bij aanvang van de therapie.