In een kennismakingsgesprek zet ik samen met u de problemen op een rij. Daarna volgt een intake waarin ik vragen stel over uw huidige situatie en over uw voorgeschiedenis. Vervolgens wordt uw hulpvraag en uw verwachtingen van de therapie besproken.

Ik ben een erkende psychotherapeut met een brede en gedegen opleiding en veel ervaring.

Behandelovereenkomst

Afhankelijk van uw hulpvraag en de aard en omvang van uw problemen maak ik dan afspraken met u over de soort therapie en de duur van de psychotherapie. Ook maak ik dan een behandel-overeenkomst die met u besproken wordt. Het is ook mogelijk dat ik u dan een andere vorm van hulp adviseer en u doorverwijs.

Wat te verwachten van psychotherapie?

In het algemeen kan psychotherapie u helpen pijnlijke ervaringen te verwerken en/of deze anders te gaan zien en te beleven. Ook kunt u leren moeilijke situaties anders aan te pakken. Dit alles met het doel uw psychische problemen en klachten te verminderen.

Psychotherapie vraagt van u de bereidheid om naar uzelf, uw gedrag, gedachten en gevoelens te kijken, en deze samen met een psychotherapeut te onderzoeken. Dat kost veel energie en soms duurt het een tijd voordat u verbetering ervaart.

Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlening. Het confronteert u soms met pijnlijke ervaringen en gevoelens. Dat kan spanningen en angst oproepen en dat moet u willen en aankunnen.

Psychotherapie is een proces, dat gepaard gaat met ups en downs. Het is niet per se zo dat u zich iedere week wat beter gaat voelen. Psychotherapie is meestal hard werken. Het kan zijn dat u zich soms slechter voelt, of het idee hebt dat u niet verder komt. Dat is vaak onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke zaken het onderwerp zijn van de therapie. Dat hoort allemaal bij de therapie. Maar uiteindelijk moet u er beter van worden.

Ik richt me in de praktijk op
volwassenen en jeugdigen boven 16 jaar.

Ik bied u individuele psychotherapie en relatietherapie.

Een individuele therapie kan een klachtgerichte therapie zijn, waarin op gestructureerde wijze gewerkt wordt aan vermindering van uw klachten. Of een inzichtgevende therapie waarin ik dieper op de achtergrond van uw problemen inga en u inzicht in uzelf verwerft en in het ontstaan van uw problemen om deze beter te kunnen verwerken en hanteren.
Een inzichtgevende psychotherapie duurt in het algemeen langer dan een klachtgerichte psychotherapie.

In een relatietherapie staat de interactie tussen u en uw partner centraal.

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over mij als therapeut, dan adviseer ik u dit eerst met mij te bespreken. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u gebruikmaken van het klachtrecht. U kunt zich dan wenden tot de beroepsverenigingen, waarbij ik aangesloten ben en die een klachtenreglement hebben, te weten: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Zie voor meer informatie onder Links.